Khóa học của giáo sư đạt giải Nobel

Ông đã đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2013

Đây là một môn học dành cho sinh viên năm 2 của trường Đại học Yale do giáo sư Robert J. Shiller phụ trách.

 • Khóa học gồm 23 buổi học với 23 chủ đề khác nhau được ghi hình vào năm 2011.

 • Năm 2013, ông cùng với 2 đồng nghiệp đạt giải Nobel kinh tế học cho nghiên cứu về phân tích và định giá tài sản.

Đây gần như là một khóa học vỡ lòng và đầy đủ nhất về tất cả thị trường tài chính dành cho cả những ai chưa biết gì về kinh tế.

Mỗi buổi học là một đề tài khác nhau.

Bạn không cần phải xem hết từng bài học, mình thích chủ đề nào thì mình xem thôi 👏

Nội dung của từng buổi học như sau:

Phần bôi đậm là phần mình thấy hay.

 1. Giới thiệu khóa học, bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

 2. Rủi ro và khủng hoảng tài chính

 3. Công nghệ và sáng chế trong tài chính

 4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư

 5. Bảo hiểm

 6. Diễn giả khách mời David Swensen (ông quản lý quỹ đầu tư phi lợi nhuận ở ngay trong trường Yale, và quỹ này tăng trưởng rất ổn định (từ 5.7 tỷ USD năm 1997 lên 25.4 tỷ năm 2016)

 7. Thị trường hiệu quả

 8. Lý thuyết về khoản nợ, vai trò đích thực của nó và chu trình đòn bẩy

 9. Cổ phiếu doanh nghiệp

 10. Bất động sản

 11. Tài chính hành vi và tâm lý học

 12. Hành vi sai trái, khủng hoảng, điều tiết và tự điều tiết

 13. Ngân hàng

 14. Diễn giả khách mời Maurice "Hank" Greenberg (CEO của tập đoàn AIG)

 15. Thị trường kỳ hạn và giao sau

 16. Diễn giả khách mời Laura Cha (nữ doanh nhân Hong Kong, phó chủ tịch không điều hành ngân hàng HSBC)

 17. Thị trường Quyền chọn

 18. Chính sách Tiền tệ

 19. Các ngân hàng đầu tư

 20. Các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng của họ

 21. Sàn giao dịch, sàn môi giới, nhà cái, phòng thanh toán bù trừ

 22. Tài chính công và tài chính phi lợi nhuận

 23. Tìm mục đích của bạn trong một thế giới tài chính tư bản

Last updated