Sóng cơ bản 2014-2016

Câu chuyện tổng quan

Những nỗi đau

TTF.

Câu chuyện:

Tôi đã trải qua 25 ngày nhìn TTF sàn

Cổ cơ bản

Có thanh khoản: VNM, FPT, BMP

Cổ không thanh khoản: DSN, TCT, WCS

Cổ có lái

OGC từ tháng 11/2014 - giữa 2015

2015 với:

  • CII, NBB chiêu kê, hủy lệnh

  • HAG trend giảm dài hạn

TTF - câu chuyện hàng tồn kho

FLC, KLF - kinh điển

Game cổ phiếu

VCS

Tăng vốn ảo

Last updated