Trái phiếu là gì

Bản chất của Trái phiếu cũng giống như gửi tiết kiệm, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn vay từ người mua trái phiếu (trái chủ) với mục đích tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu (hay Bonds) là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp hoặc chính phủ với người nắm giữ.

Ví dụ:

Vietcombank phát hành phát hành trái phiếu Vietcombank có mệnh giá 10 triệu VNĐ, kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10%/năm.

Nghĩa là, nếu bạn sở hữu 10 trái phiếu nói trên thì…

Vietcombank có nghĩa vụ phải trả cho bạn 100 triệu VNĐ sau 2 năm.

Kèm theo mỗi năm phải trả cho bạn 10 triệu VNĐ tiền lãi.

Rất giống như bạn đang gửi tiết kiệm. Phải không?

SO SÁNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Câu chuyện thường trực của các nhà đầu tư là cách cân bằng giữa các yếu tố rủi ro cũng như lợi nhuận.

Thực tế sẽ không có một công cụ tài chính nào đảm bảo 100% an toàn hay lợi nhuận ưu việt nhất.

Tuy nhiên hình thức đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp đem đến khả năng thanh khoản linh hoạt với lãi suất thường cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm do khả năng nhận được lợi tức trả định kỳ, so với việc nhận lãi 1 lần vào cuối kỳ như gửi tiết kiệm

Đặc điểm của Trái phiếu?

5 đặc điểm chính của trái phiếu như sau:

Ở Việt Nam mệnh giá của trái phiếu thường là 100.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng. Là căn cứ để tính coupon dưới góc độ nhà đầu tư. Còn dưới góc độ doanh nghiệp là căn cứ tính ra số vốn vay cần huy động.

Trái chủ

Trái phiếu – Chính phủ (Government Bond)

Trái phiếu chính phủ (TPCP) được phát hành bởi chính phủ của 1 quốc gia với mục đích đầu tư cho phát triển kinh tế và bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước.

TPCP thường được coi là tài sản an toàn nhất trong phạm vi một quốc gia và lãi suất TPCP được sử dụng như một chỉ báo quan trọng về sức khỏe kinh tế của quốc gia đó.

Trái phiếu doanh nghiệp

  • Mang lại thu nhập lãi đều đặn, định kỳ cho nhà đầu tư, không chịu ảnh hưởng từ diễn biến thị trường (trừ khi nhà đầu tư muốn bán trái phiếu trước ngày đáo hạn).

  • Trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, các chủ nợ (Trái chủ) được ưu tiên thanh toán trước, các cổ đông chỉ được hưởng phần tài sản còn lại cuối cùng.

  • Tính thanh khoản cao hơn tiền gửi tiết kiệm (mua bán nhanh chóng qua đại lý).

Last updated