🎞️Quá trình đầu tư

Không ai sống đủ lâu để có thể mắc tất cả sai lầm.

Cơ hội luôn luôn đến với tất cả mọi người.

Ai có sự chuẩn bị thì người đó sẽ nhận được kết quả tốt hơn phần còn lại.

Last updated