🧀Catalyst

Quỹ đầu tư

Fubon ETF

  • Ngày bắt đầu gọi vốn: 24/03/2021

  • Chỉ số tracking: FTSE Vietnam 30 Index.

Nâng hạng

Cập nhật 05/01/2023

Quy hoạch Điện 8

Cập nhật 19/02/2023

PC1, BCG, GEG sẽ là những doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi:

  • PC1 sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi đầu tiên khi tham gia vào lĩnh lực xây lắp, đặc biệt là EPC điện gió và xây lắp đường dây, trạm biến áp

  • BCG, GEG sẽ có thể tăng trưởng công suất cũng như giải tỏa những áp lực dòng tiền khi đang triển khai các dự án điện NLTT chuyển tiếp.

  • Trung Nam và T&T Group (chưa niêm yết) cũng là một số những doanh nghiệp được hưởng lợi khi các dự án đã hoàn thành nhưng trễ FIT sẽ được hòa lưới điện -> tác động tốt gián tiếp tới VND

Đầu tư công

Cập nhật 15/01/2023

Dự án Dầu khí Lô B Ô Môn

Cập nhật 15/01/2023

Last updated