Trái phiếu VBOND

Trái phiếu doanh nghiệp KỲ HẠN DÀI

VBOND là trái phiếu Doanh nghiệp được lựa chọn và phân phối bởi VNDIRECT

Trái phiếu VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm.

Tổ chức phát hành trái phiếu là những doanh nghiệp hàng đầu có chỉ số an toàn tài chính cao và sức khỏe thanh toán ổn định

  1. Tất cả trái phiếu Vbond đều có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo này có giá trị cao hơn trái phiếu và được quản lý bởi các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp.

  2. Lãi suất trái phiếu thường cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

  3. Tham gia online, thủ tục đơn giản.

  4. Lợi suất ưu tiên cho nhà đầu tư Chuyên nghiệp.

TẠI SAO NÊN CHỌN TRÁI PHIẾU VBOND

Được phát hành bởi những doanh nghiệp hàng đầu, có quy mô vốn chủ sở hữu lớn, dòng tiền từ kinh doanh cốt lõi bền vững để đảm bảo khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo vững chắc cho trái chủ.

Khi thị trường tài có nhiều biến động đặc biệt như giai đoạn 2022, nhà đầu tư trái phiếu tại VNDIRECT có những lợi thế như sau:

Ngày 20/09/2022 DWEALTH có gửi thông báo về việc thay đổi lợi suất chào bán VBond mã DBICB2124001 từ 9.5%/năm thành 10%/năm.

Hướng dẫn mua Vbond

Bước 1: Lập kế hoạch tài chính

Ví dụ kỳ hạn cố định

Giả sử nhà đầu tư cá nhân mua 10.000 trái phiếu DXG tại ngày 1/7/2020 tại giá 101.645 đ.

Tổng giá trị đầu tư là 1.016.450.000 đ và nắm giữ tới ngày đáo hạn là 22/6/2022.

Lãi suất thực nhận sau thời gian nắm giữ đối với nhà đầu tư cá nhân là 10,05%/năm, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10,65%/năm không chịu thuế TNCN.

Bước 2: Lựa chọn doanh nghiệp

Khách hàng cá nhân và Khách hàng Doanh nghiệp có sự lựa chọn đa dạng với danh mục trái phiếu đến từ các doanh nghiệp có sự uy tín, phát triển trên thị trường.

Chi tiết: https://dautu.vndirect.com.vn/trai-phieu-v-bond/

Bước 3: Giao dịch

NĐT có thể thực hiện thông qua Nhân viên quản lý tài khoản hoặc giao dịch online.

Hướng dẫn chi tiết: TẠI ĐÂY

Vì đây là giao dịch lớn nên có lẽ mình sẽ hỗ trợ bạn để thao tác nhanh chóng trong 5 phút.

Liên hệ: 0903 050295 - Mr. Vinh

Last updated