Vùng hồi phục

Bạn không bắt đáy - điều đó là đúng.

Nhưng có một điều là:

Không ai biết đâu là đáy.

Bạn thử che đồ thị đi mà xem:

  • Thị trường, cổ phiếu tăng bao nhiêu so với đáy thì mới xác nhận đáy ?

  • Thị trường xấu, liệu còn có tin tức vào xấu hơn được nữa không ?

  • Xác nhận đáy xong thì sẽ làm gì - nếu như bạn chưa mua được nhiều ở Vùng dưới giá trị ?..

Thật ra sau đáy thì đa số mua cổ phiếu nào cũng có lời - ít hay nhiều mà thôi.

Quan trọng là cổ phiếu nào có đầy đủ thông tin để chúng ta mua lớn và thắng lớn ...

  1. Biên lợi nhuận cực lớn

  2. Phân tích đơn giản

SSI - bắt đáy đúng đáy trái phiếu

CTD - P/B còn có 0.3

PSH - Hàng tồn kho quá lớn so với vốn hóa

Last updated