Chu kỳ tài sản rẻ

Chu kỳ tài sản rẻ xảy ra trong bao lâu ?

Thông thường là vào khoảng 3-6 tháng .

  • Dịch Covid-19: từ tháng 3 tới tháng 8/2020

  • Lạm phát cao 2022: tháng 11 - tháng 5/2023

Vì sao có tài sản rẻ ?

Tất nhiên là vì tin tức cực xấu.

Đi kèm với đó là hiệu ứng call margin, giải chấp, RSI về dưới 25....

Nhưng quan trọng nhất với mình là Smart money ép giá về thật rẻ nhằm:

  • Chốt short dồng thời tích lũy HĐ Long

  • Reset game, thanh lọc thị trường

  • Có vùng để gom lại tài sản giá rẻ...

Tài sản giá rẻ tăng được bao nhiêu ?

Mức tăng thông thường sẽ là nhân đôi so với đáy trong 1 tháng.

Ví dụ:

  • DIG, FTS, HSG,...

Điều gì khiến cổ phiếu có tài sản giá rẻ tăng được ?

  • Vì nó đã rẻ hơn nhiều so với định giá.

  • Vì tâm lý mn đang sợ hãi, tăng lên 100% thì cũng ko cách quá xa định giá

  • Lúc cp tăng 30-50% từ đáy, lực bán thường xuất hiện -> Smart noney lại gom được nhiều cp hơn, sau đó lại bơm tiền 9 ra tin tốt....

Quan trọng nhất là:

Mình đã thống kê nhiều cú sập, thì thường hồi phục rất mạnh trong 1 tháng đầu.

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, vậy thì..

Tài sản nào rẻ ?

Tài sản nào ko rẻ ?

Last updated