Cổ phiếu 2017

Cổ phiếu 2017

thoái vốn sab

sóng sim số

Số 1: Blue chip, cô đặc

Số 2: Tăng trưởng CANSLIM

​tiếp tục là bán lẻ

Số 3: Thiên thời

Trend mua OTC sau đó lên sàn bán

Thời điểm này hoạt động niêm yết mới cô vùng sôi động.

Cổ phiếu mới lên sàn là trần liên tiếp.

PLX - Xăng dầu Petrolimex

  • Tháng 2-3/2017, cổ phiếu PLX bán ở OTC có giá ~15-20.000.

  • Tháng 5/2017 PLX lên sàn có khởi điểm là giá 43.200

  • Sau đó đến tháng 6/2017 thì đã có giá 62.000 (giá trước điều chỉnh)

ACV - Tổng công ty hàng không Việt Nam

HBC - Xây dựng Hòa Bình

Bonus 1: Trend mua OTC sau đó lên sàn bán

Bonus 2: Trend Blue chip

PE lên cực cao.

Có thời điểm VIC kéo vkl

Tổng kết

Vào trend lớn thì kéo cổ phiếu vốn hóa lớn

nhóm bluw cô đặc chạy cực mạnh

Vào trend lớn, sóng có thể kéo dài hơn 1 năm

Bonus 1: Game cổ phiếu

​APC - chiếu xạ an Phú

Last updated