Trái phiếu tại VNDIRECT

Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kì và không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

TRÁI PHIẾU VBOND

TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP KỲ HẠN DÀI

VBOND là trái phiếu Doanh nghiệp được lựa chọn và phân phối bởi VNDIRECT

Trái phiếu VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường trái phiếu với:

  • Rủi ro thấp hơn cổ phiếu

  • Lãi suất cao vượt trội so với tiết kiệm lên tới 10.3%

Bạn được trực tiếp đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp, VNDIRECT bán hẳn trái phiếu đó cho nhà đầu tư, không kèm theo:

  1. Không cam kết mua lại

  2. Không cam kết lãi suất

Last updated