Thị trường 2020

Ấn tượng

  • ''Chứng khoán'' là hàng hóa thiếu yếu - một khái niệm khá thú vị mùa dịch.

Bối cảnh đầu năm

Tổng quan

Số 1: Thanh khoản thị trường

Số 2: VNINDEX và giá dầu Brent

Số 3: Kỳ vọng kí kết TPP và các FTA

Số 4: Vốn đầu tư ngoài nhà nước vượt qua vốn nhà nước

Số 5: Chứng khoán TQ tăng cực mạnh

Hệ thống Gs.Lab

1. Đếm phiên phân phối

2. Định giá chuẩn

3. Dòng tiền

4. Chứng khoán thế giới

5. Lãi suất, DXY, tỷ giá

Tổng kết

Last updated